کود شرکت کشت و خاک گستر زاگرس در دودسته قابل عرضه هستند:

    1.  کودهای شرکت رهاورد مروارید هامون

2. کودهای شرکت اکسین

که کودهای شرکت رهاورد مروارید هامون

در لینک زیر محصولاتش  موجود می باشد.

 در لینک  ⇐  کودهای شرکت رهاورد مروارید هامون

کود شرکت های اکسین

آهن پلنت استار

112,800 تومان
کود آهن پلنت استار 6% ( ارتو - ارتو 8/4 ) جعبه 1 کیلوگرم

آهن پلنت گرین

135,600 تومان
کود آهن پلنت 6%  ( همراه با پتاسیم ) جعبه 1 کیلوگرم

اسید هیومیک گوگردار

30,000 تومان35,000 تومان
اسید هیومیک گوگردار 13% غنی شده با آهن و روی دارای 1 لیتر | 6 لیتر | 10 لیتر | 20 لیتر

ایگل

74,300 تومان

تاستو کال

47,000 تومان